PODNOŚNIK NA PRZYCZEPIE 14,5M WYSOKOŚCI ROBOCZEJ

80 zł/h wraz z obsługą operatora.

Kategoria: