KARTA REKLAMACJI/ZWROTU* 

 I. Dane reklamującego:

 

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………

Kod pocztowy i miasto: ………………………………………………………

Adres e-mail: ……………………………………………………………………

Nr telefonu komórkowego: …………………………………………………….

 

 II. Dane dotyczące umowy sprzedaży:

Nr zamówienia: …………………………………………………………………

Nazwa produktu: ………………………………………………………………..

Data zakupu i nr paragonu/faktury: …………………………………………

 

III. Powód reklamacji/odstąpienia od umowy (zwrotu)*:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

IV. Żądanie reklamującego*:

  1. Nieodpłatna naprawa

  1. Wymian na nowy

  1. Obniżenie zapłaconej ceny

  1. Odstąpienie od umowy i zwrot zapłaconej ceny

 

V. Dane o rachunku bankowym do zwrotu pieniędzy:

Nazwa banku: …………………………………………………………………..

Nr rachunku: …………………………………………………………………….

 

 

 

          Data i podpis Klienta

 

…………………………………………..

 

* prosimy o podkreślenie właściwego